Trường THCS Phú An thông báo kế hoạch giảng dạy trực tuyến năm học 2021-2022

Thứ tư - 01/09/2021 07:12
Trường THCS Phú An thông báo kế hoạch giảng dạy trực tuyến năm học 2021-2022
PHÒNG GD&ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS  PHÚ AN
Số:        /KH-THCSPA
CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
                                     Phú An, ngày  28 tháng 8 năm 2021
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19
NĂM HỌC 2021 – 2022

Thực hiện công văn số 1491/SGDĐT-GDTrHTX  ngày 24/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 437/PGDĐT-GDTr ngày 26 /8/2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Thị xã Bến Cát về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học năm học 2021-2022,
          Trường THCS Phú An  xây dựng thực hiện việc dạy và học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch covid-19 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Lãnh đạo ngành GD- ĐT về việc phòng chống dịch Covid-19.
  2. Duy trì liên lạc giữa nhà trường, giáo viên và gia đình học sinh, học sinh để hướng dẫn các em ôn tập, củng cố kiến thức, tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với thực tế địa phương, nhà trường.
  3. Hướng dẫn học sinh tham gia học tập có hiệu quả trên hệ thống học tập trực tuyến qua các phần mềm, công cụ hỗ trợ cho học sinh.
II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   1. Xây dựng kế hoạch dạy học
- Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo để 100% giáo viên các bộ môn nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch bài học phù hợp với thời gian học trực tuyến.
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể của nhà trường, lựa chọn hình thức dạy học phù hợp để có thể tiến hành dạy học Online cho học sinh.
- Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn trao đổi kinh nghiệm, xây dựng bài giảng, hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp với nội dung bài dạy; gửi bài tập cho học sinh làm và chữa bài cho học sinh.
  2. Tổ chức dạy học
         - Phó hiệu trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu các tiết học chính khóa tất cả các môn, phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thông báo lịch học đến toàn thể học sinh và phụ huynh. Kịp thời báo cáo và tham mưu cho hiệu trưởng những vướng mắc, tồn động trong quá trình triển khai thực hiện.
        - Giáo viên phụ trách thông tin dữ liệu lập sổ đầu bài trực tuyến hàng tuần, gửi thời khóa biểu, bài giảng và bài tập lên Website.
        - Giáo viên chủ nhiệm phải quản lý học sinh tham gia lớp học trực tuyến và kết hợp với phụ huynh, động viên, đôn đốc, nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ lớp học trực tuyến, nhắc nhở học sinh làm bài tập đầy đủ.
       - Giáo viên bộ môn tham gia giảng dạy bài mới theo khung phân phối chương trình và thời khóa biểu, giao bài tập và chấm điểm theo thời gian qui định.
       - Thông báo phụ huynh học sinh chuẩn bị cho con máy tính, Ipad, điện thoại thông minh có thể kết nối internet. Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài tốt, kiểm tra thiết bị trước khi học. Giám sát chặt chẽ và phản hồi ý kiến với nhà trường để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến   
  III.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
  1. Ban Giám hiệu:
          -Xây dựng thời khóa biểu cụ thể từ ngày 06/9/2021 và có biện pháp kiểm tra, đôn đốc giáo viên và học sinh tích cực tham gia. Nhà trường lựa chọn phần mềm dạy học trực tuyến VNPT- Elearning  để triển khai đến 100% giáo viên để ứng dụng vào hoạt động giảng dạy.
        - Thông qua hệ thống sổ liên lạc điện tử và trang Web của nhà trường và mạng xã hội như fecebook, zalo cung cấp cho học sinh thông tin về các phần mềm học tập, địa chỉ truy cập và hướng dẫn truy cập.
    2. Giáo viên:
       - Thông tin đến Phụ huynh học sinh kế hoạch dạy học, vận động, tuyên truyền phụ huynh tạo điều kiện cho học sinh tham gia đầy đủ các tiết học,  cuối mỗi tiết học giáo viên bộ môn điểm danh và nhận xét vào sổ đầu bài dạy trực tuyến.
      - Thành lập nhóm Zalo của lớp, mời giáo viên bộ môn của lớp tham gia.
      - Thông báo đến cha mẹ học sinh, học sinh phương án tổ chức dạy học qua Internet, thời khóa biểu học tập của học sinh, các biện pháp phòng chống dịch.
     - Đối với những học học sinh không có thiết bị dùng học tâp qua Internet, GVCN, GVBM linh hoạt phương thức giao bài, đề cương cho các em.
     - Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cập nhật việc học tập của học sinh lớp mình, kịp thời thông báo với nhà trường để khuyến khích, động viên kịp thời những học sinh tích cực, chủ động trong học và làm bài tập, đồng thời thông tin tới cha mẹ học sinh về tình hình học và lịch học của học sinh.
 3.Tổ trưởng chuyên môn:
    - TTCM cần thống nhất và xây dựng phân phối chương trình cho giáo viên trong tổ thực hiện.         
    - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Theo dõi, nhắc nhở giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến theo TKB của nhà trường
   - H trợ các thành viên trong tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học tập tại nhà.
4. Học sinh:
    - Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trên Internet học tập trước khi tham gia bài học.
    - Học nghiêm túc, đúng giờ, tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài học, thực hiện tốt  nhiệm vụ học tập và yêu cầu của  giáo viên
   - Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.
  - Trang phục, tác phong và thái độ học tập nghiêm túc.
5. Cha mẹ học sinh
  - Có trách nhiệm quan tâm, giám sát, hỗ trợ nhắc nhở quá trình học tập qua Internet của con em ở nhà
  - Phối hợp, nhắc nhở các em hoàn thành nhiệm vụ học tập.
  - Phải có tương tác, thông tin 2 chiều giữa  phụ huynh với GVCN và GVBM
            Trên đây là kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà của trường THCS Phú An, yêu cầu các bộ phận thực hiện tốt tinh thần kế hoạch đề ra, nếu có vướng mắc phản hồi trực tiếp đến Ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn. Đề nghị tất cả giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả/.
 
Nơi nhận:                                                                          
- Phòng GD&ĐT Bến Cát;
- Tổ chuyên môn, GVBM;           
-Website trường;
- Lưu: VT           
 
HIU TRƯỞNG


                       Văn Quang Sĩ
                                          
 

                                              


                                                                               
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Thư viện ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây